From Pies to Publishing: the First Businesses join the dots online with the FSB

A number of small to medium size companies are making the switch to using the new .cymru .wales internet brand, alongside the Federation of Small Businesses in Wales.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru nod masnach .cymru a .wales yn agosau

Mae’n rhaid i fusnesau sydd gyda nod masnach ac eisiau apelio i gwsmeriaid yng Nghymru, neu eisiau cydnabod eu treftadaeth Gymreig, cofrestru gyda’r “Trademark Clearinghouse” cyn 31ain Gorffennaf er mwyn sicrhau’r cyfle gorau posibl i gael eu henwau parth .cymru a .wales.

Deadline for .wales and .cymru trademark registrations approaches

Businesses that hold a trademark and wish to appeal to customers in Wales, or want to be identified as having a Welsh heritage, need to register with the Trademark Clearinghouse before the 31 July to ensure the best possible chance of securing their .wales or .cymru domain names.

Darlledwyr, ffermwyr a gwleidyddion Cymru yn trosglwyddo i .cymru a .wales

Mae S4C, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Ffederasiwn y Ffermwyr Ifanc yn arwain llu o gyrff a sefydliadau a fydd y cyntaf i newid i enwau parth .cymru a .wales a fydd ar gael yn hwyrach eleni.

Gan gyhoeddi eu bwriad i newid yn y Sioe Frenhinol yr wythnos hon, bydd sefydliadau blaenllaw yn ymuno â Llywodraeth Cymru ac Only Men Aloud fel Partneriaid Sylfaenu .cymru a .wales a byddent yn mabwysiadu’r enwau parth newydd dros Gymru.

Wales’ Broadcasters, farmers and politicians to switch to .cymru and .wales

S4C, the National Assembly for Wales and the Wales Federation of Young Farmers Club (Wales YFC) are leading a whole host of organisations and bodies that will be the first to switch to .cymru and .wales domain names when they become available later this year.

Announcing their intention to switch at this week’s Royal Welsh Show, leading Welsh organisations will join the Welsh Government and Only Men Aloud as .cymru and .wales Founder partners and will be adopting the new domain names for Wales.

Llywodraeth Cymru yn newid ei chyfeiriad rhyngrwyd i .cymru a .wales

Yng nghyfarfod ICANN yn Llundain heddiw, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu dechrau symud cyfeiriad rhyngrwyd swyddogol o .gov.uk i .cymru a .wales o’r flwyddyn nesaf.

Sut fydd ein henwau parth yn gweithio

Mae ein henwau parth newydd i Gymru yn cyrraedd ym mis Medi a heddiw, rydym yn cyhoeddi’r rheolau a phrosesau ar gyfer .cymru a .wales. Cynhaliwyd ymgynghoriad tri mis gennym ar ein cynigion ac rydym yn credu bydd ein penderfyniadau yn creu fframwaith polisi cryf a fydd yn caniatáu i .cymru a .wales datblygu ac ehangu.

Policy

In December 2012 we ran a three month consultation seeking feedback on our proposals for the rules and processes we would adopt to introduce and develop .cymru and .wales.  The consultation sought feedback on a number of areas including:

  • Whether there should be any link between the .cymru and .wales domain names and if so, how such a connection might operate.
  • Whether there should be any restrictions on who can register a .cymru or .wales domain.
  • The approach to managing domain names in Welsh.
  • Proposals for the launch of the new domain name spaces, including the approach to trade marks and other rights.

We would like to thank all of those stakeholders who responded to the consultation and who have helped us develop our proposals for .cymru and .wales.  We have published a short analysis of the response we received and a policy statement setting out our conclusions following the consultation.

We believe that the decisions we have made will create a strong policy framework in which .cymru and .wales can flourish.

Registrars interested in selling .cymru and .wales domain names can find out more at Registrar Resources.

You can also view our original consultation document and view our consultation webinar for registrars.

Cyfeiriadau rhyngrwyd newydd i Gymru yn yr Hydref - .cymru a .wales

Mae cyfeiriadau rhyngrwyd sy’n diweddu c gyda .cymru a .wales ar gyfer busnesau a defnyddwyr wedi cael sêl bendith swyddogol gan ICANN. Byddem yn cynnig y rhain mewn lansiad graddol a fydd yn dechrau ar y 1af o Fedi er mwyn cefnogi “brand Cymru”, cynyddu cydnabyddiaeth dramor, helpu i ddenu buddsoddiad, hybu allforio a thyfu’r economi Cymreig.

Dywedodd Ieuan Evans, Cadeirydd Grŵp Cynghori Cymru Nominet:

This autumn Wales gets two new internet addresses – .cymru and .wales

Internet addresses ending in .cymru and .wales for businesses and consumers have got the official thumbs up from ICANN. We will be offering these in a phased launch that starts on 1st September to support ‘brand Wales’, boost recognition overseas, help to attract investment, promote exports and grow the Welsh economy.

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS