Time to bid.wales – .cymru and .wales are open to everyone from today

From today, anyone can apply for .cymru and .wales domain names. So if you’re proud about being Welsh, or the Welsh connection is important to your business, now you can celebrate that by giving your website a name that ends in .cymru or .wales. If more than one person wants to register a domain, an auction will determine who will win the registration.

Dewch gyda ni i Gymreigio’r we

Ar 10fed Rhagfyr byddwn yn darlledu ein “Thunderclap”. Bydd y dyddiad yma hefyd yn nodi mai pythefnos yn unig sydd i fynd cyn diwedd y Cyfnod Blaenoriaethu Busnesau Cymreig yn ein rhaglen lansio. Os ydych chi’n fusnes Cymreig neu’n gallu profi eich bod yn defnyddio enw eich busnes yng Nghymru, yna gallwch wneud cais am enw parth .cymru a .wales nawr.

Join me in making the web more Welsh

On December 10th we will broadcast our Thunderclap. But this also marks the point where there are just two weeks left of the all important Welsh Business Priority phase of our launch programme. This is a period of time during which if you’re a Welsh business and can prove use of your business name in Wales you can apply for your .cymru and .wales domain name.  

Busnesau Cymreig yn cael blaenoriaeth ar gyfer parthau .cymru a .wales o heddiw ymlaen

Heddiw, fe fydd busnesau sy’n gweithredu yng Nghymru yn mynd i flaen y ciw ar gyfer parthau .cymru a .wales newydd. I’r rheiny sydd yn awyddus i hyrwyddo eu cysylltiad â “Brand Cymru”, fe fydd ceisiadau’n agor am hanner dydd ar 3 Tachwedd ac yn cau am hanner dydd 24 Rhagfyr 2014.

Welsh businesses get priority for .cymru and .wales domains from today

Businesses operating in Wales will go straight to the front of the queue for the new .cymru and .wales domain names from today. For those keen to promote their association with Brand Wales, applications open at midday on 3 November and close at midday on 24 December 2014.

Gwefannau cyntaf .cymru a .wales yn lansio: Carreg filltir ddigidol i Gymru

Heddiw fe fydd y gwefannau cyntaf .cymru a .wales yn mynd yn fyw pan fydd y Prif Weinidog a Llywydd y Cynulliad yn swyddogol yn symud y garfan gyntaf o wefannau i’w parthau rhyngrwyd newydd, gan ddynodi diwrnod hanesyddol yn hanes digidol Cymru.

First .cymru and .wales websites go live in digital milestone for Wales

Today, the first .cymru and .wales websites will go live when Wales’ First Minister and the National Assembly’s Presiding Officer officially switch over the first tranche of websites to their new internet domains, marking a historic day in Wales’ digital history.

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn arwain cyrff hyrwyddo diwylliant ac iaith Cymru i fabwysiadu .cymru .wales

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru heddiw’n cadarnhau y byddai’n mabwysiadu’r brandiau arlein .cymru .wales pan y byddent ar gael yn hwyrach eleni.

National Eisteddfod leads Welsh language and culture bodies who will switch to .cymru .wales

The National Eisteddfod is today confirming that it will adopt the .cymru .wales online internet brands when they become available later this year.

O Beis i Argraffu: mae’r Busnesau Cyntaf yn cysylltu’r dotiau gyda’r FSB

Mae nifer o fusnesau bach i ganolig yn newid at ddefnyddio brand rhyngrhwyd .cymru .wales, ynghyd ag Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru.  

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS