.cymru .wales: 19,000 Domain Names for Wales

One year on from launching the first Welsh domain names, over 19,000 people have joined .cymru and .wales.

Today, the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Ken Skates AM will welcome the great progress the .cymru and .wales domain names have made on their 1st anniversary. With over 19,000 registrations so far, .cymru and .wales now rank among the Top 10 European geographic Top Level Domains (geo TLDs) which include .paris, .london and .berlin.*

S4 – see our new domain name!

The channel was amongst the first public bodies to use the names .wales and .cymru – matching its work as a pioneer for Wales on the web.

Sianel Pedwar .cymru!

Roedd y sianel ymhlith y cyrff cynta’ i ddefnyddio’r enw .cymru ac mae hefyd ar y blaen wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg ar y We.

Sgorio dros Gymru ar y we

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw’r sefydliad adnabyddus Cymreig diweddaraf i newid i’r parthau .cymru a .wales newydd.

Gan ymuno a Chwaraeon Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, CBC yw un o’r prif sefydliadau chwaraeon yng Nghymru sy’n arwain y ffordd wrth newid i’r parthau .cymru a .wales.

Dywedodd Prif Weithredwr CBC, Jonathan Ford:

“Mae CBC yn falch iawn o groesawu lansiad parthau .cymru a .wales sy’n cynnig hunaniaeth Gymreig gryfach ar gyfer ein gwefan. Wrth fabwysiadu’r parthau hyn, rydyn yn falch iawn ein bod yn cynorthwyo codi ymwybyddiaeth proffil ein gwlad ar-lein.”

Scoring for Wales in and on the Net

The Football Association of Wales has become the latest high profile Welsh organisation to switch to the new .cymru .wales internet domains

Joining Sport Wales and the Welsh Rugby Union, FAW is one of the key sporting bodies in Wales that is leading the way in making the switch to .cymru and .wales domains

Commenting on the move to the new domains Jonathan Ford, Chief Executive of the FAW said:

Creu llwyddiant gyda llwyau Llew

I Llew Tudur, mae .cymru a .wales gystal â bod yn rhan o frand ei fusnes. Ac yntau wedi sefydlu cwmni sy’n gwneud llwyau caru, am Gymru y bydd ei gwsmeriaid yn meddwl gynta’.

From .wales with love

For Llew Tudur, .cymru and .wales are almost a part of his brand. He creates the most Welsh of all pieces of craftwork – lovespoons - so a Welsh domain is perfect and ensures his customers always think of Wales.

.cymru’n gwneud marc rhyngwladol gyda’r Urdd

Mewn trafodaethau rhyngwladol, mae swyddogion Urdd Gobaith Cymru wedi bod wrth eu bodd yn cael dweud mai .cymru oedd yr enw ar eu gwefan.

Mae’r mudiad yn datblygu cynllun ar y cyd gyda mudiadau tebyg yn Iwerddon a Chatalunya, dwy wlad sydd â’u henwau eu hunain - .ie a .cat – ers blynyddoedd.

“Roedd hi’n braf gallu dweud mai .cymru oedden ninnau,” meddai Prif Weithredwr yr Urdd, Efa Gruffydd Jones. “R’yn ni’n falch iawn o gael y cyfle i ddefnyddio’r enw parth.”

The Urdd putting .cymru on the international stage

In international discussions, the Welsh youth movement, Yr Urdd, has been delighted to show that their domain name is .cymru.

The organisation of 50,000 children and young people is developing a joint project with similar movements in Ireland and Catalonia, two countries that have had their own distinct domain names - .ie and .cat – for many years.

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS