Welsh government switches its internet address to .cymru and .wales

The Welsh government joins many high-profile organisations in its switch, some acting as soon as the new domains go live this September. Classical Brit Award winners and Britain’s favourite choir, Only Men Aloud also took to the stage at the conference pledging their support as founders of the programme; ensuring they will become the first performing artists to adopt a .cymru / .wales domain name.

How our new domain names will work

Our new domains for Wales are coming this September and we are publishing the rules and processes for .cymru and .wales today. We ran a three-month consultation on our proposals and we believe that the decisions we have made will create a strong policy framework for .cymru and .wales to develop and grow.

Busnesau Cymru’n medi manteision .cymru a .wales

…Cymreigiwch eich gwefan heddiw am lai na chost cwpaned o goffi

Welsh businesses reap the benefits of .wales and .cymru websites

…Make your website Welsh today for less than the cost of a cup of coffee…

Cyrchfan…dot Cymru - Gwesty pop-up yn mabwysiadu enw parth .cymru i elwa ar gynnydd mewn ymwelwyr

Wrth i ymweliadau am y dydd a gwariant yng Nghymru gynyddu o 36.6% a 50.9%* yr un o’u cymharu â’r 12 mis blaenorol, un busnes sy’n ceisio elwa ar y cynnydd hwn mewn twristiaid yw Epic Retreats – gwesty pop-up unigryw sy’n bwriadu ymddangos mewn tri lleoliad gwahanol ar draws Cymru – sir Gaerfyrddin, Pen Llŷn a de Eryri – yn ystod haf 2017.

Cymru yw un o’r enwau parth daearyddol mwyaf poblogaidd yn Ewrop

Ac eto bron i un o bob tri busnes bach yng Nghymru’n colli allan am nad ydyn nhw ar lein eto

Mae’r enwau parth ‘.cymru / .wales’ bellach ymysg y deg enw parth daearyddol mwyaf poblogaidd ar gyfer busnes arlein, ochr yn ochr y rhai ar gyfer Llundain, Berlin a Paris*.  Serch hynny, mae dros deiran (34%) o fusnesau bach yng Nghymru’n dal heb sefydlu gwefan felly maen nhw mewn perygl o golli allan ar filoedd mewn refeniw o ganlyniad.**

Wales one of top ten most popular European geographic domains

Yet over a third of Welsh small businesses losing out because they aren’t online

The domain names ‘.cymru / .wales‘- are now officially among the top ten most popular European geographic domains for online business, alongside those for London, Berlin and Paris*.  However, over one third (34%) of small businesses in Wales have yet to set up a website and so risk missing out on thousands in revenue as a result.**

.cymru yw’r dewis naturiol ar gyfer ymgyrch haf Dŵr Cymru

Ar ddiwrnod braf o Haf, penderfynai criw o ffrindiau fynd i nofio yn y gronfa ddŵr lleol am saib o’r haul llethol, ond iddynt byth ddychwelyd o’r dŵr. Dyma’r sefyllfa difrifol sy’n gosod sail i ymgyrch marchnata haf Dŵr Cymru, Un Anadl Olaf, i rhybuddio am peryglon nofio yng nghronfeydd dŵr Cymru.

.wales the natural choice for Dŵr Cymru Welsh Water summer campaign

On a beautiful Welsh summer’s day, two friends decide to escape the sun with a swim in the local reservoir, only to never emerge from the water. That’s the hard-hitting premise of Dŵr Cymru Welsh Water’s summer advertising campaign, One Last Breath, warning of the dangers of swimming in Wales’ reservoirs. 

Pages

Subscribe to .cymru .wales - Our Home Online RSS